ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

About Organization

ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ

ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီအား အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဆန္ဒမဲဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် (၁၅) ဦးနှင့် အလုပ်အမှုဆောင် (၂၉) ဦး စုစုပေါင်း ကော်မတီဝင် (၄၄) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့် သိပ္ပံကျောင်းများအား ကိုယ်စားပြုလျှက် ယင်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုများကို မထိခိုက်စေဘဲ  ကျောင်းအသီးသီး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြု ပေါင်းစပ်ဖြည့်ဆည်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ပြုလုပ်သည်။ ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ၏ သက်တမ်းသည် အမျိုးသားပညာရေး မူဝါဒကော်မရှင်၏ သက်တမ်းအတိုင်း ဖြစ်သည်။ 


ပါမောက္ခချုပ်များညီလာခံ

ပါမောက္ခချုပ်များညီလာခံသည် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများ၏ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ညီလာခံတွင် ပါမောက္ခချုပ် များကော်မတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ၊ အလုပ်အမှုဆောင်များအပါအဝင် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေကြသော ပါမောက္ခချုပ်များ၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်များနှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးများစုံညီတက်ရောက်သည်။ လိုအပ်ပါက ဆရာသမဂ္ဂများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအပြင် အခြား ကော်မရှင်၊ ကော်မတီ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားနိုင်သည်။


ကော်မတီဥက္ကဌ

ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီဥက္ကဌသည် ကော်မတီ၏ မျှော်မှန်းချက်၊ ဆောင်ရွက်ရန်တာဝန်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ရောက်ရှိစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီ ကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့် သိပ္ပံများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သည်။ ဥက္ကဌသည် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးများ၊ အလုပ်အမှုဆောင် စုံညီအစည်းအဝေးများနှင့် ညီလာခံခေါ်ယူခြင်းတို့ကို သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလ အတွင်း (သို့မဟုတ်)အရေးပေါ် အစည်းအဝေးများအဖြစ် ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။


ဒုတိယဥက္ကဌများ

ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဌများသည်၊ ဥက္ကဌအား တာဝန်ခံလျှက် တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့် သိပ္ပံ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ အထောက်အကူပြုဌာနများ၏ လုပ်ငန်းများကို လိုအပ်သလို တာဝန်များ ခွဲဝေဆောင်ရွက်သည်။


အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်

အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်သည် အတွင်းရေးမှူးများအဖွဲ့၏ တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။ ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းကော်မတီများနှင့် အထောက်အကူပြုဌာနများအတွက် လိုအပ်သော ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် တာဝန်ခွဲဝေ ပေးအပ်ထားသော အတွင်းရေးမှူးများမှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အား တာဝန်ခံလျှက် ဆောင်ရွက်သည်။ အခါအားလျော်စွာ အစည်းအဝေးများနှင့် ညီလာခံများ ကျင်းပခြင်းတို့တွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။


လုပ်ငန်းကော်မတီများ

ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီသည် ကော်မတီ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် အောက်ပါ လုပ်ငန်းကော်မတီများကို ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် တစ်ဦးဦးမှ ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျှက် သင့်လျော်သော အလုပ်အမှုဆောင်များ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သည်။ လိုအပ်ပါက လုပ်ငန်းကော်မတီအသစ်များ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

 1. မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းကော်မတီ
 2. စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ
 3. ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ
 4. ဝန်ထမ်းရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ
 5. ကျောင်းသားရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ
 6. နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ
 7. အားကစားရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ
 8. လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ
 9. သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ
 10. ဝိဇ္ဇာ/ သိပ္ပံ ပညာရပ်များ လုပ်ငန်းကော်မတီ
 11. အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာရပ်များ လုပ်ငန်းကော်မတီ
 12. ကွန်ပျူတာနည်းပညာရပ်များ လုပ်ငန်းကော်မတီ
 13. စီးပွားရေးပညာရပ်များ လုပ်ငန်းကော်မတီ
 14. ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာရပ်များ လုပ်ငန်းကော်မတီ
 15. သစ်တောနှင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာရပ်များ လုပ်ငန်းကော်မတီ
 16. ပညာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ
 17. တိုင်းရင်းသားရေးရာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ
 18. ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပညာရပ်များ လုပ်ငန်းကော်မတီ

အထောက်အကူပြုဌာနများ

ဖွဲ့စည်းထားသော လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လုပ်ငန်းကော်မတီဆိုင်ရာ တာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် အောက်ပါ အထောက်အကူပြုဌာနများကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ချုပ်ရုံး၏ စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သည်။

 1. မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဌာန
 2. စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းဌာန
 3. ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်းဌာန
 4. ဝန်ထမ်းရေးရာ လုပ်ငန်းဌာန
 5. ကျောင်းသားရေးရာ လုပ်ငန်းဌာန
 6. နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းဌာန
 7. အားကစားရေးရာ လုပ်ငန်းဌာန
 8. လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဌာန
 9. သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး လုပ်ငန်းဌာန
 10. ဝိဇ္ဇာ/ သိပ္ပံ ပညာရပ်များ လုပ်ငန်းဌာန
 11. အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာရပ်များ လုပ်ငန်းဌာန
 12. ကွန်ပျူတာနည်းပညာရပ်များ လုပ်ငန်းဌာန
 13. စီးပွားရေးပညာရပ်များ လုပ်ငန်းဌာန
 14. ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာရပ်များ လုပ်ငန်းဌာန
 15. သစ်တောနှင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာရပ်များ လုပ်ငန်းဌာန
 16. ပညာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာန
 17. တိုင်းရင်းသားရေးရာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဌာန
 18. ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပညာရပ်များ လုပ်ငန်းဌာန