ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

အားကစားရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ

 

(က) သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ ကော်မရှင်၏မူဝါဒများနှင့်အညီ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံကျောင်းများ၏ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သန်စွမ်း ရေးနှင့် နိုင်ငံအတွက် ထူးချွန်သောအားကစားသမားများ ပေါ်ထွက်လာစေနိုင်ရေးအတွက် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများဆိုင်ရာ အားကစားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းညွှန်မှုများရေးဆွဲ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)  နှစ်စဉ်ဘာသာရပ်အုပ်စုများအလိုက်လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် လိုက်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယင်းမှတဆင့် နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ် အားကစားပြိုင်ပွဲများအဆင့်ထိရောက်ရှိစေရေး မျှော်မှန်းလျှက် အားကစား ပြိုင်ပွဲများကျင်းပနိုင်ရေး အစီအမံများရေးဆွဲခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီး ဌာနများအား ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ)  အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းတစ်ကျောင်းချင်းစီအတွက် အားကစားရန်ပုံငွေများ တိုးမြှင့်ချထား ပေးနိုင်ရေးနှင့် အားကစားဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အလိုက် လိုအပ်မည့် ကူညီထောက်ပံ့ မှုများပေးနိုင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဃ)  ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ အချင်းချင်းပြုလုပ်သော ချစ်ကြည်ရေး အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် လိုအပ်သလို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(င)  လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကော်မတီသို့ လစဉ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
   

 

Category: