ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အထွေထွေ

ဘဏ္ဍာရေး
ကော်မတီ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ငွေကြေးအသုံးစရိတ်များအား ကော်မရှင်သို့တင်ပြ တောင်းခံ ဆောင်ရွက်သည်။

 

အထွေထွေ
ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ အထောက်အကူပြုဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန် ဝတ္တရားများအား ပါမောက္ခချုပ်များညီလာခံ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကော်မရှင်၏ အတည်ပြုချက်ရယူလျှက် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သည်။

Category: