ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

 အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်း 

 

(က) လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား လစဉ်ကော်မတီသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည်။
(ခ) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာအား သုံးလလျှင်တစ်ကြိမ် ကော်မရှင်သို့ တင်သွင်းသည်။Category: