ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

 ညီလာခံခေါ်ယူခြင်း 

 

(က) ပါမောက္ခချုပ်များညီလာခံအား ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ခေါ်ယူကျင်းပသည်။
(ခ) ကော်မတီ ဥက္ကဌ (သို့မဟုတ်) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် လိုအပ်လျှင် ပါမောက္ခချုပ်များညီလာခံအား အရေးပေါ် (သို့မဟုတ်) အထူးညီလာခံအဖြစ် ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။
(ဂ) တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများဆိုင်ရာ အရေးပါသော မူဝါဒများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ညီလာခံ၌ အဆိုပြုတင်သွင်းလျှက် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆန္ဒအရ အတည်ပြုဆောင်ရွက်သည်။

 

Category: