ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

Activities

ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အထွေထွေ

ဘဏ္ဍာရေး
ကော်မတီ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ငွေကြေးအသုံးစရိတ်များအား ကော်မရှင်သို့တင်ပြ တောင်းခံ ဆောင်ရွက်သည်။

 

အထွေထွေ
ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ အထောက်အကူပြုဌာနများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန် ဝတ္တရားများအား ပါမောက္ခချုပ်များညီလာခံ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကော်မရှင်၏ အတည်ပြုချက်ရယူလျှက် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သည်။

 အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်း 

 

(က) လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား လစဉ်ကော်မတီသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည်။
(ခ) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက် အစီရင်ခံစာအား သုံးလလျှင်တစ်ကြိမ် ကော်မရှင်သို့ တင်သွင်းသည်။ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း 

 

(က) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးအား တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်ကျ  (လတစ်လ၏ ပထမပတ်) တွင် ခေါ်ယူကျင်းပသည်။
(ခ) အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ စုံညီအစည်းအဝေးအား သုံးလလျှင်တစ်ကြိမ်ကျ (ပထမပတ်)တွင် ခေါ်ယူကျင်းပသည်။
   

 

 ညီလာခံခေါ်ယူခြင်း 

 

(က) ပါမောက္ခချုပ်များညီလာခံအား ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ခေါ်ယူကျင်းပသည်။
(ခ) ကော်မတီ ဥက္ကဌ (သို့မဟုတ်) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် လိုအပ်လျှင် ပါမောက္ခချုပ်များညီလာခံအား အရေးပေါ် (သို့မဟုတ်) အထူးညီလာခံအဖြစ် ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်သည်။
(ဂ) တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများဆိုင်ရာ အရေးပါသော မူဝါဒများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ညီလာခံ၌ အဆိုပြုတင်သွင်းလျှက် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆန္ဒအရ အတည်ပြုဆောင်ရွက်သည်။