ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

Aim

(က)   တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့် သိပ္ပံများ၏ သက်ဆိုင်ရာ အထူးပြုဘာသာရပ်များ အလိုက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ ရေးဆွဲချမှတ်ကျင့်သုံးရာတွင် အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကော်မတီ၏ မူဝါဒများနှင့်အညီ နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံများနှင့် လိုက်ပါနိုင်စေရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပါဝင် ပူးပေါင်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်၊
(ခ)   သင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု လက်တွေ့ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ အသုံးချစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အခြားလိုအပ်ချက်များ၊ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ လေ့ကျင့်မွေးမြူရေးနှင့် ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပါဝင်ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊
(ဂ)   တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများအလိုက် ယင်းတို့၏ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်နှင့် လျော်ညီသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ (စာသင်ဆောင်၊ စာသင်ခန်းမ၊ ဆီမီနာခန်းများ၊ ကွန့်ဖရင့်ခန်းများ၊ စုဝေးခန်းမများ၊ သုတေသနစင်တာများ၊ ဌာနခန်းများ၊ စာကြည့်တိုက်၊ အပန်းဖြေရိပ်သာ၊ အပန်းဖြေပန်းခြံ၊ အားကစားကွင်း၊ အားကစားခန်းမများ၊ ဆရာ ဆရာမ/ ကျောင်းသား ကျောင်းသူအိပ်ဆောင်များ၊ ဘာသာရပ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားအသင်းအဖွဲ့များ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ ဆရာသမဂ္ဂနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများဆိုင်ရာ ရုံးခန်းများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ဆေးခန်း၊ ဆေးရုံများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ၊ Internet WiFi ပြည့်စုံကောင်းမွန်စေရေး လုပ်ငန်းများ…) အတွက် ပါဝင်ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်၊
(ဃ)   ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များပါဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးအတွက် ကျောင်းသားအထောက်အကူပြုစင်တာ (Student Support Center) များ တည်ထောင်နိုင်ရေးတွင် ပါဝင်ကူညီအားပေးဆောင်ရွက် သွားရန်၊
(င)   ဆရာ/ ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်မည့် အခွင့် အလမ်းများတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(စ)   တက္ကသိုလ် ပဋိညာဉ်စာတမ်းများ ရေးသားပြုစုခြင်း၊ တက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်၊
(ဆ)   စီမံကိန်းများအလိုက် နှစ်စဉ်တင်ပြတောင်းခံသွားသည့် ဘဏ္ဍာငွေရသုံးဆိုင်ရာရန်ပုံငွေ တောင်းခံခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီလျှက်ထောက်ခံတင်ပြပေးသွားရန်၊
(ဇ)   ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊
(ဈ)   ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း များ ပိုမိုတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် အားပေးဆောင်ရွက်သွားရန်၊
(ည)   ဆရာ/ ဆရာမများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၏ လူနေမှုဘဝမြင့်မားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ တွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊
(ဋ)   တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများ၏ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် အကြံပေးခြင်း၊ အားပေး ကူညြီခင်းများဆောင်ရွက်ရန်၊
 (ဌ)   ကျောင်းအလိုက် သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှု၊ လေ့ကျင့်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လမ်းညွှန်များ၊ လက်စွဲများ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
(ဍ)   တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့် သိပ္ပံများ၏ အရည်အသွေးအာမခံမှုလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားအဆင့် အသိအမှတ်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လုပ်ငန်းစဉ်များသို့ ရောက်ရှိလာစေရေးအတွက် အမျိုးသားပညာရေး အရည်အသွေး အာမခံမှုနှင့် အကဲဖြတ်ကော်မတီနှင့် အခြားအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့စည်းများဖြင့် လက်တွဲပူးပေါင်းလျှက် အထောက်အကူပြု ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားရန်၊
(ဎ)   အရည်အသွေးအခြေပြု ပညာရေးစနစ်အား အကောင်အထည်ဖော်လျှက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော အဆင့်မြင့်ပညာရေးကျောင်းများ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် အားပေး မြှင့်တင်သွားနိုင်ရန်၊
(ဏ)   ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ၊ ကွန့်ဖရင့်များ၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ထူးချွန်သူများအတွက် ဂုဏ်ပြုအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊

 

Category: